ABOUT US

บริการให้คำปรึกษาด้านการทำอสังหาริมทรัพทย์ ตั้งแต่ทำ feasibility study ดู demand supply ออกแบบวางผังโครงการ ทั้งแนวราบและแนวสูง วางแผนการตลาด จัดทำ sale material สำหรับการขายต่างๆ และดูแลเรื่องการก่อสร้าง

Design

บริการออกแบบจัดวางผังโครงการเพื่อศึกษาสัดส่วนพื้นที่ขาย และพื้นที่ก่อสร้าง ศึกษากฎหมายอาคารและผังเมืองให้สอดคล้องกับที่ดินโครงการ เพื่อให้เกิดการใช้งานศักยภาพของที่ดินได้สูงสุด

Feasibility

ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปีในอสังหาริมทรัพทย์ สามารถวิเคราห์การเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการเงินที่เหมาะสม

Marketing

บริการวางแผนการตลาดกละการขาย ตั้งแต่ pre sale, grand, opening จนถึง open house ปิดโครงการ

Construction

บริการดูแลการก่อสร้างอาคาร ควบคุมค่าใช้จ่าย BOQ

OUR CASE STUDIES

Foresta

Parco

Cetus

Sucre

OUR CLIENTS

CONTACT US